DEZE WEBSHOP IS GESTOPT VANAF 1 JANUARI 2020

Privacy Policy

Home / Privacy Policy

Door te bestellen op de internet site van het groene fabriekje, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. Het groene fabriekje zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden.

 

 

UITGEBREIDE INFORMATIE:

Het Groene Fabriekje, gevestigd aan Gijzelsestraat 20, 5074 NK Biezenmortel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Het Groene Fabriekje

Gijzelsestraat 20, 5074 NK Biezenmortel

[email protected] / 06-27 540 630

www.hetgroenefabriekje.nl

 

Dorien Leijdens is de Functionaris Gegevensbescherming van Het Groene Fabriekje. Zij is te bereiken via [email protected]

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Groene Fabriekje verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Bankrekeningnummer

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het Groene Fabriekje verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

-  Het Groene Fabriekje verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Het Groene Fabriekje neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Het Groene Fabriekje) tussen zit. Het Groene Fabriekje gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Webshopapplicatie van Lightspeed

Deze applicatie maakt het voor u mogelijk producten in een winkelmand te stoppen, deze af te rekenen en door middel van het achterlaten van uw adresgegevens en gegevens waarop ik u kan bereiken, zodat ik deze bij u kan laten bezorgen.

Postverwerkingssysteem van MyParcel

Dit systeem is gekoppeld aan de applicatie van Lightspeed, zodat uw adresgegevens naadloos verwerkt kunnen worden op het adresetiket, dat gebruikt wordt om de door u bestelde producten te laten bezorgen.

Boekhouding via Money Bird

Het Groene Fabriekje maakt gebruik van het boekhoudsysteem van Money Bird. Ook dit systeem is gekoppeld aan de applicatie van Lightspeed. De (factuur)gegevens die nodig zijn voor inzage door de belastingdienst worden hierheen gezonden.

Emailservice door Hostnet

Emails door u naar Het Groene Fabriekje of door het Het Groene Fabriekje richting u worden verwerkt door Hostnet.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Het Groene Fabriekje bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Voor de gegevens die verplicht zijn houdt Het Groene Fabriekje zich aan de wettelijke bewaartermijn.

Overige gegevens, zoals het aanmaken van een account of correspondentie die hier niet onder valt, verwijdert Het Groene Fabriekje binnen een termijn van twee jaar.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Groene Fabriekje deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het Groene Fabriekje blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Deze derden zijn eerder in deze overeenkomst genoemd. Het Groene Fabriekje verstrekt geen gegevens aan andere dan deze derden. In het geval dit toch nodig mocht zijn in een nu niet te voorziene situatie zal dit uiteraard slecht dan gebeuren met uw uitdrukkelijke toestemming.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het Groene Fabriekje gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Groene Fabriekje en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Het Groene Fabriekje wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Groene Fabriekje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »